Fredskontakt Uppsala

018713285
c/o Gunnar Ekegard, PO Box 1213
7751 42
Uppsala
Sweden

Syftet med denna sida är att kort presentera några svenska fredsföreningar och deras motsv
internationella organisationer. Vi tillhandahåller länkar till deras hemsidor, deras info-adresser och länkar för att få deras nyhetsbrev jämte ett eget mötes-kalendarium och förmedling av några andra